Nederlandse samenvatting

DE NL FR EN

Overzicht

Waarom werd dit project opgestart?

Welke vormen van misbruik/mishandeling zijn er en wat zijn de gevolgen?

Welke behandelprogramma’s bestaan er?

Wat willen we doen?

Wat zullen mensen dan juist moeten doen?

En wat is dan de wetenschap achter dit alles?

Waarom vragen we jullie om hulp?

Bent u een getroffen individu?

Hoe houden we contact en brengen we je op de hoogte over de voortgang van het project?

Waarom werd dit project opgestart?

Seksueel en fysiek geweld tegen vrouwen en kinderen is een wereldwijd probleem! In België, waar we gevestigd zijn, heeft een onderzoek van Amnesty International in 2013 gerapporteerd dat er, op een gemiddelde dag, 8 gevallen van verkrachting aangegeven worden bij de politie. Een enquête die vorig jaar uitgevoerd werd Bild2 door het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten toonde aan dat andere lidstaten van de EU ook slecht presteerden en het voorkomen van seksueel geweld varieert tussen 34-47% (Duitsland, Finland, Frankrijk, Nederland, Roemenië, Verenigd koninkrijk). In de VS heeft het ‘rape abuse and incest national network’ (RAIN) geschat dat er elke 107 seconden 1 geval van seksuele aanranding plaatsvindt, vandaar de titel van ons project.

Welke vormen van misbruik/mishandeling zijn er en wat zijn de gevolgen?

Misbruik kan vele vormen aannemen zoals seksueel misbruik (bijv. verkrachting, ongepast aanraken van de genitaliën), fysiek misbruik slide3 (bijv. slaan) of emotioneel misbruik (bijv. iemand vertellen dat ze waardeloos zijn). Betrokken personen hebben een hoge kans om nog erg lang te lijden onder de gevolgen van misbruik en veel personen ontwikkelen een klinische depressie, post-traumatische stress stoornis, paniekaanvallen, slaap- en concentratieproblemen. Het is helaas nog steeds niet geheel duidelijk waarom sommige mensen meer kans hebben op het ontwikkelen van een problemen terwijl anderen meer veerkrachtig zijn, i.e., er in slagen hun leven verder te zetten zonder de ontwikkeling van psychopathologie.

Welke behandelprogramma’s bestaan er?

Behandelprogramma’s voor slachtoffers vertonen grote verschillen afhankelijk van het nationaal systeem voor de gezondheidszorg en de beschikbaarheid van psychotherapie. Basisprogramma’s aangeboden door de gezondheidszorg zijn vaak onvoldoende en kunnen vaak niet aangeboden worden voor een langere tijd hoewel de meeste slachtoffers worstelen met hun problemen voor verschillende jaren, zelfs decennia. Terwijl betere programma’s tijdsintensief zijn, zijn zij erg duur en slechts beschikbaar voor een minderheid van betrokken personen. Huidige behandelprogramma’s kunnen bestaan uit individuele of groepspsychotherapie, medicatie of zelfhulpgroepen.

Wat willen we doen?

Hier op de universiteit van Gent willen we een nieuw behandelprogramma, dat iedereen kan uitvoeren vanuit het comfort van hun huis, exploreren. Het idee is om een programma te ontwikkelen waarin cognitieve controle geoefend wordt op de computer. Cognitieve controle is een chique term die wetenschappers gebruiken voor de capaciteit om ons gedrag te reguleren. Voorbeelden hiervan zijn dingen die het brein in ons korte termijn geheugen kan bewaren (zoals een telefoonnummer onthouden voor je het kan opschrijven) of snel en flexibel kunnen reageren op situaties (bijvoorbeeld op het laatste moment tijdens een oranje verkeerslicht op de rem gaan staan). Het idee om “controlefuncties” te trainen bij mensen met psychopathologie bestaat al een tijdje, maar veel van deze programma’s zijn nogal vervelend en eerlijk gezegd saai om te doen. De belangrijkste vraag in ons streven is of we door het training van controlegedrag stemmings- en angstsymptomen kunnen verbeteren en veerkracht kunnen verhogen in getraumatiseerde personen.

Wat zullen mensen dan juist moeten doen?

Het idee is om mensen een laptop ter beschikking te stellen en hen admin-ajax in een periode van 6 weken ‘cognitieve controle’ te laten inoefenen gedurende ongeveer 1 uur per dag. De volledige training bestaat uit kleine pakketjes van verschillende controlevaardigheden die getraind zullen worden (voor een bepaalde duur alvorens over te gaan tot het volgende pakket). De moeilijkheidsgraad zal toenemen wanneer je doorheen de tijd beter wordt. We zullen welzijn (en veerkracht), stemming- en angstsymptomen en andere problemen meten in het begin en aan het einde van de studie en we willen zien wat er veranderd (en hoe sterk deze verandering is). Als de initiële bevindingen veelbelovend zijn zouden we graag langdurige studies doen waarin we kijken naar of regelmatige training welzijn kan verhogen en behouden over een langere periode van tijd.

En wat is dan de wetenschap achter dit alles? En waarom zou cognitieve controle training kunnen helpen bij het te boven komen van trauma?

Een groot deel van (maar niet al) onze capaciteit om de vaardigheden die boven vernoemd worden uit te voeren, is gesitueerd in de frontale delen van de hersenen, in wat we noemen de laterale prefrontale cortex (zie afbeelding, hier in rood). Dezelfde hersenregio werd echter ook reeds geassocieerd met een goede mentale gezondheid, i.e. als zijnde een beschermende factor voor het ontwikkelen van mentale stoornissen. Magnetische resonantie imaging (MRI) studies hebben aangetoond dat getraumatiseerde personen problemen ervaren met controlegedrag (cognitieve controle) en dat de structurele grootte van deze hersenregio (en enkel andere regio’s) gereduceerd is, wat verminderde functionaliteit suggereert. Studies uit andere gebieden van de neurowetenschappen hebben aangetoond dat het trainen van specifieke functies de structurele integriteit van hersenregio’s onderliggend aan deze functies kan verhogen. Zo is er bijvoorbeeld reeds aangetoond dat het leren van een tweede taal of het spelen van een instrument de structuur van de relevante hersendelen kan verbeteren. Verder bouwend op dit idee in de huidige context willen we de vaardigheden die voortkomen uit de latere prefrontale cortex trainen. Wij geloven dat het trainen van deze vaardigheden de onderliggende neuroanatomie zal versterken en bijgevolg de veerkracht zal verhogen, zal beschermen voor het (verder) ontwikkelen van mentale stoornissen en stemmings- en angstsymptomen zal verbeteren. We zijn het wiel niet opnieuw aan het uitvinden. Het idee om cognitieve controle te trainen is niet nieuw heeft reeds enkele veelbelovende resultaten opgeleverd. Een doorlopend probleem is echter dat de training soms monotoon kan aanvoelen omwille van zijn repetitieve karakter. Daarom willen wij een meer (visueel) boeiende manier vinden zodat het gemakkelijker en leuker wordt om de training te vervolledigen over langere perioden van tijd aangezien de training wel wat volharding vraagt.

dlpfc

 

Waarom vragen we jullie om hulp?

Hoewel universiteiten normaal fondsen krijgen door het aanvragen van beurzen van professionele financieringsinstellingen, die direct of indirect ondersteund worden door de overheid, zijn de kansen op succes dramatisch gedaald doorheen de laatste jaren. In veel Westerse landen zijn de slaagkansen ongeveer 10%, wat betekent dat slechts 1 toepassing op 10 fondsen krijgt. Zelfs veel goede slide5-e1447513291604 projecten krijgen helaas geen fondsen. Omwille hiervan hebben wij beslist om iets nieuw te proberen. We willen u, de bevolking, laten beslissen of ons project steun waard is. Als JIJ het project goed vindt en wil helpen, zouden wij een kleine donatie, van eender welk bedrag dat u kan missen, appreciëren. Zelfs als u niet wenst bij te dragen op dit moment kan u misschien onze video delen met familie en vrienden om het bewustzijn te verhogen. Wat is uw voordeel? Helemaal niets. Enkel de kennis dat we geprobeerd hebben om een betere, goedkopere (of enkel complementaire) manier te vinden om de levens van een groot deel van de samenleving te verbeteren.

Bent u een getroffen persoon?

We kunnen dit onderzoek uiteraard niet uitvoeren zonder de hulp van getroffen personen. Als u een man of vrouw bent die een van de trauma’s (hierboven vermeld) heeft ervaren en woont in België en u graag wil deelnemen aan dit project en zien of ons idee effectief werkt, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons. Het maakt niet uit hoe recent of lang geleden het trauma heeft plaatsgevonden of als het nog steeds gaande is. Wij zouden u voorzien van een tablet of notebook en zouden u vragen om de training te vervolledigen over een langere periode van tijd en houden hierbij regelmatig contact met u.

Hoe houden we contact en brengen we je op de hoogte over de voortgang van het project?

We zullen updates over het project posten op de ‘news’ tab van onze website zodat je het daar kan volgen. Als je een twitter account hebt, kan je ons ook direct volgen op twitter.

Heel erg bedankt om onze website te bezoeken en te lezen over ons project. We waarderen het echt! Als je nog verdere vragen, suggesties of punten van kritiek heeft, aarzel niet om contact op te nemen met ons. We willen graag van u horen.